CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How large is the Swedish 'academic' sector really?

Staffan Jacobsson (Institutionen för industriell dynamik) ; Annika Rickne
Research Policy Vol. 33 (2004), 9, p. 1355-1372.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 11639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur