CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transforming the Energy Sector: The Evolution of Technological Systems in Renewable Energy Technology

Staffan Jacobsson (Institutionen för industriell dynamik) ; Anna Bergek
Industrial and Corporate Change Vol. 13 (2004), 5, p. 815-849.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: renewable energy, technological systems, policyDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur