CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanistic Study of Lean NO2 Reduction by Propane Over HZSM-5 in the Presence of Water

Hanna Härelind Ingelsten (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Letters (1011-372X). Vol. 106 (2006), 1-2, p. 15-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This study focuses on the mechanism of lean NO2 redn. by propane in the presence of water, over an acidic zeolite (HZSM-5). Fourier Transform IR spectroscopy measurements with NO2 and propane in excess oxygen show formation of surface bound NO+, isocyanate, unsatd. hydrocarbons and traces of amine species. Upon addn. of water the isocyanate species disappear and amine species are formed. Hence, it seems likely that the isocyanate species are hydrolyzed to amine species, which are possible reaction intermediates in the HC-SCR reaction over HZSM-5.

Nyckelord: HZSM-5, Lean NOx reduction, Propane, FTIRDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 11637

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Miljökemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur