CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Odin/SMR global measurements of water vapour and its isotopes in the stratosphere and the mesosphere

N. Lautié ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; E. Le Flochmoën ; E. Dupuy ; L. El Amraoui ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; U. Frisk ; C. Jiménez ; J. de LaNoë ; Michael Olberg ; P. Richaud
Proc. XXth Quadrenn. Ozone Symp., Kos, Greece, 1-8 June p. 215-216. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11636

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2003-2004)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur