CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Examples of mathematical modelling used as a tool within NDT qualification

Håkan Wirdelius (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Proc. 1 Int. Conf. NDE in relation to structural integritt for nuclear and pressurised components Vol. 2 (1998), p. 981-989.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11634

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur