CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Refinements of Stochastic Domination

Erik Broman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Jeffrey Steif (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 11632

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Interacting Particle Systems: Percolation, Stochastic Domination and Randomly Evolving Environments


Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:44