CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residue Currents of Monomial Ideals

Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Indiana University Mathematics Journal (0022-2518). Vol. 56 (2007), 1, p. 365-388.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 11630

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:41