CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hopf Structures on Ambiskew Polynomial Rings

Jonas T. Hartwig (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2009-05-11.
CPL Pubid: 11625

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:35