CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution of palladium, platinum and rhodium in birds of prey

Kristine H. Ek (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Peter Lindberg
Palladium emissions in the environment p. 537-547. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 11624

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur