CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Permutation Tableaux and Permutation Patterns

Einar Steingrimsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Lauren K. Williams
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-05-11.
CPL Pubid: 11620

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:27