CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Source characterization of platinum group elements using the isotopic composition of osmium

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Bernhard Peucker-Ehrenbrink ; Harold F. Hemond
Palladium Emissions in the Environment p. 407-418. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 11619

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur