CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regional and global transport of platinum group elements from automobile catalysts

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Harold F. Hemond ; Bernhard Peucker-Ehrenbrink ; Carlo Barbante ; Masanori Owari ; Urban Wass ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Palladium Emissions in the Environment p. 295-305. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 11618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur