CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

4-8 GHz Low Noise Amplifier using Metamorphic HEMT Technology

Matthew Kelly (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Iltcho Angelov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; J. Piotr Starski (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Gigahertz 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 11617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur