CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crygenically Cooled 8.4-8.5 GHz Low Noise Amplifiers

Naiara Goia (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Matthew Kelly (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anna Malmros (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; J. Piotr Starski (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Gigahertz 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-09-02.
CPL Pubid: 11616

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur