CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digestion of barley malt porridges in a gastrointestinal model: Iron dialysability, iron uptake by Caco-2 cells and degradation of beta-glucan

Ann-Katrin Haraldsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Lena Rimsten ; Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Roger Andersson ; Per Åman ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Cereal Science (0733-5210). Vol. 42 (2005), p. 243-254.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Iron availability, phytate, (1-3. 1-4)- beta-glucan, in vitro digestion, barleyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 11615

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan kemi

Chalmers infrastruktur