CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for ultrasonic NDE on defect detection

Håkan Wirdelius (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Peter Bövik (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Anders Boström (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Proc. 13th Int. Conf. on NDE in the nuclear and pressure vessel industries p. 237-243. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 11613

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur