CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 22nd International Nuclear Physics Conference (Part 1), Göteborg, Sweden, 27 June-2 July, 2004

Björn Jonson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Mikael Meister ; Göran Nyman (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
(0375-9474). (2005)
[Bok, med redaktör]

Special Issue of Nuclear Physics, Vol. A751, 2005 Elsevier, AmsterdamDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 11612

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur