CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

UTDefect: A simulation tool for ultrasonic NDT

Anders Boström (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Håkan Wirdelius (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Proc. 14th Int. Conf. on NDE in the nuclear and pressure vessel industries. Vol. 1 (1996), p. 621-626.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 11611

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur