CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design, fabrication, and experimental investigation of high-Tc dc SQUID RF amplifier with a slot-line input circuit

Alexei Kalaboukhov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Mikhail Tarasov (Extern ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; A. Deleniv ; Evgeni Stepantsov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; O. Snigirev ; O. Mukhanov ; Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
10th Int. Superconductive Electronics Conf., ISEC2005 p. P-H23. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Superconductivity, amplifier, HTS, SQUID, radio frequencyDenna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 11610