CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Possibility to study a two-proton halo in Ne-17

L. V. Grigorenko ; Y. L. Parfenova ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
Physical Review C Vol. 71 (2005), 5,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2007-08-23.
CPL Pubid: 11607

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur