CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SUNDT-A simulation tool for ultrasonic NDT and its application in the procedure of inspection qualification

Håkan Wirdelius (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Alexander Blomquist
Proc. World congress on ultrasonic p. 124-125. (1997)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11606

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur