CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leaching of spent nuclear fuel in the presence of siderophores

Anna Johnsson ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Karsten Pedersen
Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry (0236-5731). Vol. 279 (2009), 2, p. 619-626.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-28. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 116034

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi (1994-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemi
Biologiska vetenskaper
Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur