CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Degradation of phytate by High-Phytase Saccharomyces cerevisiae Strains during simulated gastrointestinal digestion

Ann-Katrin Haraldsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Jenny Veide (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agricultural and Food Chemistry Vol. 53 (2005), p. 5438-5444.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Saccaromyces cerevisiae, yeast, phytase, phytae InsP6, solubility, in vitro digestionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 11601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan kemi

Chalmers infrastruktur