CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bringing innovative research to innovations –Ten year experience of education based pre-incubation;

Boo Edgar ; Mats Lundqvist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; jonas berggren
Medicin teknik dagarna i Göteborg, 14-15 October 2008 p. 95. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: innovation, entreprenörskapDenna post skapades 2010-02-28.
CPL Pubid: 115999

 

Institutioner (Chalmers)

Institutet för innovation och entreprenörskap (2008-2012)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur