CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Increasing the utility of university based bioscience research – trends in Norway and Sweden.

Boo Edgar ; Mats Lundqvist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Bioforum Europe Vol. 5 (2005), p. 22-25.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: innovation och entreprenörskapDenna post skapades 2010-02-28.
CPL Pubid: 115997

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för invärtesmedicin (1991-2005)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur