CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Whiplash injuries, not only a problem in rear end impact

Hans Cappon ; Jac Wismans ; Michiel Ratingen ; Wolfram Hell ; Dina Lang ; Mats Y. Svensson (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet)
ESV 18th Conference (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: whiplash, neck, spine, vehicle, safety, traffic, injury, collision


Paper " 214 http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/departments/nrd-01/esv/18th/esv18th.htmDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 11577

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet (1900-2004)

Ämnesområden

Farkostteknik
Ortopedi

Chalmers infrastruktur