CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production of Rh-103m for cancer therapy

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; J. Nilsson ; B. Bartos ; E. Kowalska ; A. Bilewicz ; P. Bernhardt
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (0236-5731). Vol. 280 (2009), 2, p. 371-373.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ovarian-cancer, nude-mice, radioimmunotherapy, tumorsDenna post skapades 2010-02-26.
CPL Pubid: 115725

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Cancer och onkologi

Chalmers infrastruktur