CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ejektorluftning av järnhaltigt grundvatten. Del 2. Jämförelser mellan olika fullskaleluftningsmetoder.

Ejector aeration of iron containing ground water. Part 2. Comparison between different full scale aeration methods

Jaan Kiviloog (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Robin Fjäll ; Kenneth M. Persson
Vatten (ISSN 0042-2886). Vol. 60 (2004), 3, p. 193-200.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ejector aerator, oxygen transfer efficiency, oxidationDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 11570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur