CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ejektorluftning av järnhaltigt grundvatten. Del 1. Teori och karaktärisering.

Ejector aeration of iron containing groundwater. Part 1. theory and laboratory evaluation

Jaan Kiviloog (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Robin Fjäll ; Kenneth M. Persson
Vatten (ISSN 0042-2886). Vol. 60 (2004), 1, p. 25-32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 11566

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur