CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correction to “Noise Characteristics of Fiber Optical Parametric Amplifiers"

Per Kylemark (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Olof Hedekvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Journal of Lightwave Technology Vol. 23 (2005), 6, p. 2192-2192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-29.
CPL Pubid: 11560

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur