CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Audiovisual Thinking

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Sanna Marttila ; Petri Kola ; Inge Sorensen ; Oranit Klein
Media, Communication and Cultural Studies (MeCCSA) (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-02-26.
CPL Pubid: 115583