CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self- and auto-ethnography – a methodology for observing, analyzing and writing on the personal creative practice

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
World Congress on Communication and Arts (WCCA) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-02-26.
CPL Pubid: 115577

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Teknik och social förändring
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur