CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultrasonic probe modelling and nondestructive crack detection

Anders Boström (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Håkan Wirdelius (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
J. Acoust. Soc. Am. Vol. 97 (1995), 5, p. 2836-2848.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 11554

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur