CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probe model implementation in the null field approach to crack scattering

Håkan Wirdelius (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Journal of Nondestructive Evaluation Vol. 11 (1992), 1, p. 29-39.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11553

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur