CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Injury biomechanics of the cervical spine in car collisions - some needs for further research

Mats Y. Svensson (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet)
Pain Research and Management (1203-6765). Vol. 8 (2003), 1, p. 44-46.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: whiplash, neck, pain, vehicle, safety, traffic, spineDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 11552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet (1900-2004)

Ämnesområden

Farkostteknik
Neurokirurgi
Ortopedi

Chalmers infrastruktur