CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Current-controlled coupling of superconducting charge qubits

Margareta Wallquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Jonn Lantz ; Vitaly Shumeiko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Quantum Computation: solid state systems, Kluwer Academic Plenum Publishers (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Quantum computation, solid state qubits, superconducting circuits


Eds. P. Delsing, C. Granata, Y. Pashkin, B. Ruggiero and P. SilvestriniDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 11550