CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Josephson junction qubit network with current-controlled interaction

Jonn Lantz ; Margareta Wallquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Vitaly Shumeiko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Physical Review B Rapid Communication Vol. 70 (2004), p. 140507.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: quantum computation, solid state qubits, superconducting circuitsDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 11549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Controllable coupling of superconducting qubits and implementation of quantum gate protocols