CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FACTORS INFLUENCING THE CAUSATION OF ACCIDENTS AND INCIDENTS

Mikael Ljung (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet) ; Yu-Hsing Huang
Human factors in design / edited by D. de Waard, K.A. Brookhuis, C.M. Weikert (2004)
[Kapitel]

Nyckelord: Accident investigations, causation, MTO-models, DREAMDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 11545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet (1900-2004)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur