CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel nanocellulosic xylan composite film

A. Saxena ; T. J. Elder ; S. Pan ; Arthur Ragauskas (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Composites Part B-Engineering (1359-8368). Vol. 40 (2009), 8, p. 727-730.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nanocellulosic-xylan films were prepared employing oat spelt xylan, cellulose whiskers and a plasticizer. The mechanical properties of the films were evaluated using tensile testing under controlled temperature and humidity conditions. The tensile data showed that the addition of sulfonated cellulose whiskers lead to a substantial improvement in strength properties. Addition of 7 wt% of sulfonated whiskers increased the tensile energy absorption of xylan films by 445% and the tensile strength of the film by 141%. Furthermore, films to which 7% cellulose whiskers were added showed that nanocellulose whiskers produced with sulfuric acid (sulfonated whiskers) were significantly better at increasing film strength than cellulose whiskers produced by hydrochloric acid hydrolysis of cellulosic fibers. (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Nyckelord: Xylan, Film, Cellulose whiskers, Strength, Nanocomposites, cellulose whiskers, microcrystalline cellulose, kraft pulp, behavior, poly(oxyethylene), nanocomposites, nanocrystals, suspension, surfaceDenna post skapades 2010-02-26. Senast ändrad 2017-06-30.
CPL Pubid: 115377

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur