CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bergman kernels and subadjunction

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Mihai Paun
arXiv:1002.4145 (2010)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-26. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 115366

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur