CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Matlab Toolbox for Nonlinear Mixed Effects Modeling – Illustrated with a Model for Lipoprotein Kinetics

Mikael Sunnåker ; Martin Berglund (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Martin Adiels ; Mats Jirstrand
9th International Conference on Systems Biology (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-02-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 115365

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)
Wallenberglaboratoriet (GU)

Ämnesområden

Matematik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur