CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strict and non strict positivity of direct image bundles

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
arXiv:1002.4797 p. 15. (2010)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-26. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 115359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur