CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanistic Considerations of the NOx Source and the Reducing Agent for Lean NOx Reduction over H-ZSM-5

Hanna Härelind Ingelsten (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; R. Matarrese ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 52 (2009), 13-20, p. 1921-1924.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This study focuses on the reaction mechanism for lean NOx reduction by propane. In particular the role of the NOx-source, i.e. NO or NO2, for the SCR mechanism has been studied by transient experiments using in-situ FTIR spectroscopy and the results are discussed in relation to isopropylamine and ammonia as reducing agents.

Nyckelord: Lean NOx reduction, Propane, NO, NO2, H-ZSM-5, DRIFTS, Reaction, mechanism, selective catalytic-reduction, surface-acidity, cu-mfi, propane, hzsm-5, hydrocarbons, nitromethane, reactivity, fe/zsm-5, no(x)


8th Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC8) Brussels, BELGIUM, APR 15-17, 2009Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-02-26. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 115316

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur