CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IMPACT: Quality Assurance

Patrik Jansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
IMPACT - Strategic Development of Chalmers Master's Programmes, Helena Danielsson (ed.), 978-91-633-6202-6 p. 59-62. (2010)
[Kapitel]

Part of the book http://publications.lib.chalmers.se/cpl/record/index.xsql?pubid=115021Denna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 115208

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Pedagogik
Internationell pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur