CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reliability of conductive adhesives in electronics packaging

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Xiuzhen Lu ; Liqiang Cao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
The 4th IEEE International IEEE CPMT Conference on Polytronics (Polytronik´05) p. pp24-26. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 11520

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur