CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conductive adhesives

Ying Fu ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Magnus Willander
Conductive adhesives (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 11518

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur