CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low cycle fatigue testing and simulation of Sn8Zn-3Bi and Sn-37Pb solder joints

Peng Sun (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Xicheng Wei ; Zhaonian Cheng ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Soldering and surface Mount Technology Vol. 17 (2005), 4, p. pp38-45.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 11515

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur