CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Endpoint estimates for first-order Riesz transforms associated to the Ornstein--Uhlenbeck operator

Giancarlo Mauceri ; Stefano Meda ; Peter Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Revista Matemática Iberoamericana (0213-2230). Vol. 28 (2012), 1, p. 77-91.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the setting of Euclidean space with the Gaussian measure γ , we consider all first-order Riesz transforms associated to the infinitesimal generator of the Ornstein–Uhlenbeck semigroup. These operators are known to be bounded on L p (γ) , for 1

Nyckelord: Operator; Riesz transforms; Hardy spaces; BMO; Gaussian measure


arXiv:1002.1240 (preprint)Denna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2016-11-07.
CPL Pubid: 115109

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur