CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Discharge Phenomena in a Covered Electrode System in Air

Mats Sjöberg (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Mats Leijon (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
Proc. of the IEEE Int. Symp. on Electrical Insulation (ISEI) (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2011-02-07.
CPL Pubid: 11504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur