CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Association of genetic variants in ADAMTS13 with ischemic stroke.

Ellen Hanson ; Katarina Jood ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Christian Blomstrand ; Christina Jern
European Stroke Conference, Stockholm 2009 (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-02-25. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 115034

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur